Montáž tepelných čerpadiel výrobcov


Tepelné čerpadlo v princípe

Tepelné čerpadlo absorbuje voľnú energiu z atmosféry. Tento systém vyžaduje len 1 kW elektrickej energie k výrobe 3 až 5 kW tepelnej energie. Tepelné čerpadlo pracuje vo svojom princípe ako chladiace zariadenie, ktorého hnacím prvkom je kompresor. Zariadenie odvádza vo výparníku teplo z okolitého prostredia – tým toto prostredie ochladzuje – a pomocou hnacej elektrickej energie ho odovzdáva v kondenzátore do prostredia s vyššou teplotou, napríklad do vykurovacej vody – tým toto prostredie ohrieva.

Teplo prevádzané z výparníka do kondenzátora sa pritom zväčšuje o teplo, na ktoré sa v kompresore mení hnacia elektrická energia. Inými slovami povedané: Tepelná energia produkovaná tepelným čerpadlom je daná súčtom oboch vložených energií, čo znamená, že je vždy väčšia než energia hnacia.

Prečo tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlá predstavujú budúcnosť vo vykurovaní a ohreve teplej vody pre svoje nesporné výhody. Obstaraním tepelného čerpadla sa zbavíte závislosti na dodávkach zemného plynu a získate zdroj tepla s niekoľko násobne vyššou účinnosťou, ako poskytujú konvenčné zdroje tepla.